Loisto setlementti ry:n toiminnanjohtajaksi on valittu sosionomi (AMK) Kari Ollila. Hän aloittaa tehtävässään 1.3.2020 Loisto setlementti ry:n pitkäaikaisen toiminnanjohtajan Kirsi Mäntyniemi-Sipilän siirtyessä uusiin tehtäviin Vuolle Setlementtiin Ouluun.

Ollila on tehnyt pitkän uran Kalliolan Setlementissä palvelutuotannon johtajana sekä lastensuojelun palvelujohtajana. Ennen tätä hän on työskennellyt vuosia mm. Espoon kaupungilla eri sosiaalityön ja lastensuojelun tehtävissä. Setlementeissä tehtävä arvopohjainen lastensuojelu- ja sosiaalinen nuorisotyö on lähellä Ollilan sydäntä ja hän kertookin setlementtien työntekijöiden tekevän korkeatasoista ja laadukasta työtä lasten ja nuorten hyväksi.

– Uuden tehtävän koen henkilökohtaisena luottamuksena ja suurena haasteena. Loisto setlementissä tehdään upeaa ja innovatiivista työtä lasten ja nuorten parissa ja tuntuu hienolta päästä osaksi tätä kokonaisuutta, kertoo Kari Ollila.
– Jatkamme edelleen työtä heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten parissa. Tulevaisuudessa toimintamme tulee vahvasti toteuttamaan setlementtiarvoja, jotka elävät tässä ajassa. Tulemme edelleen asettumaan heikoimmassa asemassa olevan puolelle, luotamme ihmisen voimavaroihin ja kunnioitamme jokaisen lapsen ja nuoren oikeuksia. Tulemme kehittämään sosiaalisen nuorisotyön eri muotoja, jotta syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, erityistä tukea tarvitsevat nuoret sekä haavoittuvassa asemassa olevat nuoret saavat rakennusaineita omaan elämäänsä ja tulevaisuuteen. Tulevaisuuden yhtenä haasteena tulee myös olemaan yhdistyksen rahoituspohjan rakentaminen ja varmistaminen, jotta nuorille voidaan jatkossakin tarjota setlementtiarvojen mukaisia toimintamuotoja, Ollila jatkaa.

Loisto setlementti on sosiaalisen nuorisotyön moniosaaja, joka tekee työtä pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten (0-29-vuotiaat) sekä heidän perheidensä kanssa. Yhdistys on pioneeri sukupuolisensitiivisessä työssä Suomessa ja se perusti Suomen ensimmäisen Tyttöjen Talon Helsinkiin vuonna 1999. Nykyisin toimintaamme ovat Espoon ja Helsingin Tyttöjen Talojen sekä Poikien Talon lisäksi seksuaaliterveys- ja seksuaaliväkivaltatyö, kunniakäsityksiin ja -konflikteihin liittyvä työ, Silmu-toiminta nuorille perheille, psykoterapiapalvelut nuorille, työpajatoiminta Loisto-paja, Itä-Pasilan monikulttuurinen nuorisotyö, Saunalahden tukiasuntoyhteisö, jalkautuva työ sekä digitaalinen nuorisotyö. Loisto setlementti koordinoi valtakunnallista sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön verkostoa ja on aktiivisesti mukana kehittämässä sosiaalista nuorisotyötä monenlaisten eri toimijoiden kanssa.

Loisto setlementissä työskentelee 50 asiantuntijaa eri puolilla pääkaupunkiseutua. Nuoria tavoitetaan toimintaan n. 1700, vuosittain käyntikertoja eri toiminnoissa kertyy lähes 35 000. Yhteistyö ja vahva kumppanuus ovat keskeinen osa toimintaa. Verkostotyötä tehdään nuorisopalveluiden lisäksi sosiaali- ja terveystoimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja muiden järjestöjen, erityisesti setlementtinuorisojärjestöjen kanssa. Toimintaa rahoittavat mm. Stea, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Työ- ja elinkeinoministeriö, Aluehallintovirasto, Kela sekä useat säätiöt sekä lahjoittajat.

Loisto setlementti ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla. Työmme on sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä. Rakennamme yhteisöjä, johon jokainen saa liittyä omana itsenään. Pyydämme mukaan, kuljemme rinnalla ja luomme nuorelle tilaa loistaa.
#kohtaaminenmuuttaamaailmaa

Yhteydenotot:
Kari Ollila, Loisto setlementti ry:n toiminnanjohtaja 1.3.2020 alkaen
puh. 0400 656739, kari.ollila@loistosetlementti.fi
Pauliina Sneck, Loisto setlementti ry:n viestintävastaava
puh. 0503051717, pauliina.sneck@loistosetlementti.fi