Kansainvälisen Setlementtiliiton yleiskokouksessa päätettiin uudesta puheenjohtajakaudesta ja hyväksyttiin yhteinen julistus

27 / 09 / 2021 | Ajankohtaista, Kannanotot

Setlementtiliikkeen ihmiset ympäri maailmaa kokoontuivat kasvotusten ja verkossa sopimaan ja vahvistamaan yhteisiä pyrkimyksiä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden eteen kansainvälisen setlementtiliikkeen konferenssissa 14.−17.9. Setlementtiliike on sitoutunut viestimään oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta sekä vastustamaan kaikenlaista eriarvoisuutta ja vihapuheen leviämistä. 

”Social Justice − The Unfinished Journey” -konferenssin yhteydessä pidetyssä IFS:n yleiskokouksessa Suomen Setlementtiliiton toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen valittiin uudestaan kansainvälisen setlementtiliikkeen puheenjohtajakaudelle. Lisäksi yleiskokous hyväksyi setlementtiliikkeen yhteisen julistuksen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. 

The International Federation of Settlements and Neighborhood Centers (IFS) edustaa maailmanlaajuista verkostoa, jossa on tuhansia organisaatioita ja miljoonia aktiivisia kansalaisia, vapaaehtoisia, opiskelijoita ja ammattilaisia ​​yli 30 maassa kaikilla maailman alueilla. IFS-jäsenet ovat omaksuneet yhteiset arvot ja periaatteet ja työskennelleet yhdessä niiden eteen yli vuosisadan ajan. Työ keskittyy paikallistasolla tapahtuvaan, yhteisöjen kehittämiseen pohjautuviin lähestymistapoihin, aitoon sitoutumiseen ja uskoon paikallisyhteisöjen kyvykkyydestä ja halukkuudesta päättää itse yhteisöjä koskevista asioista. 

IFS-verkosto vahvistaa yhteistä työtä kohti sosiaalista oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksien toteutumista ja vahvempaa demokratiaa. Yhdessä setlementtiliike pitää huolen siitä, että paikallisyhteisöjen ääni kuuluu kansallisesti ja kansainvälisesti yhteiskunnissa sekä siitä, että ääni kuuluu maiden hallituksille saakka.
 

Setlementit ympäri maailmaa edistävät kestävän kehityksen tavoitteita 

Syyskuussa 2015 New Yorkissa korkean tason YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa kokoontui 193 maata, jotka sitoutuivat uuteen kestävän kehityksen globaaliin toimintaohjelmaan Agenda2030:een. Kestävän kehityksen toimintaohjelmassa tavoitteet ovat laajentuneet dramaattisesti verrattuna vuosituhannen vaihteen kehitystavoitteisiin, ja ne koostuvat 17 tavoitteesta, 169 osatavoitteesta ja 230 indikaattorista. Sen lisäksi, että valtioiden on mahdollista mitata tavoitteiden toteutumista, ohjelma tarjoaa myös polkuja kohti sosiaalisista oikeudenmukaisuutta lisäämällä ymmärrystä siitä, miten eri toimenpiteet ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. 

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteet eivät kuitenkaan ole saavutettavissa ilman paikallisyhteisöjen sitoutumista ja osallistumista. Ylhäältä alaspäin annetut ohjeet ovat harvoin onnistuneet luomaan positiivisia muutoksia. Todellinen muutos tapahtuu osallistuvien yhteisöjen ja yhteistyön kautta. 

Paikallissetlementit ovat tärkeässä roolissa antamassa ihmisille äänen, tukemassa ja mobilisoimassa ihmisiä ja heidän yhteisöjään osallistumaan heihin vaikuttavaan päätöksentekoon. Sellaiset voimarakenteet, jotka syrjäyttävät ja minimoivat yhteisöjä, täytyy tunnistaa ja purkaa. 

IFS on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka nyt, kun haluamme päästä eroon maailmanlaajuisesta pandemiasta, ovat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tärkeämpiä kuin koskaan. Ihmiskunta maksaa kovaa hintaa maailman eriarvoistumisesta. Huomioitavaa on muiden muassa pakolaisten ennätyksellinen määrä maailmassa ja vihapuheen leviämiseen liittyvät haasteet.

– Vihapuhe nousee esiin esimerkiksi populistisena puheena tai vaikka maahanmuuttoon liittyen, Pentti Lemmetyinen täsmentää.  

Kansainvälinen setlementtiliike vaatii maailman hallituksia ja viranomaisia tukemaan paikallisyhteisöjen kehittämiseen paneutuneita toimijoita. Oikeudenmukaisten ja kestävien yhteisöjen edistäminen on olennaista Agenda2030:n tavoitteiden saavuttamisessa. 

 Agenda2030 tavoitteena rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

IFS-julistuksessa todetaan: 
 • Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden on pysyttävä globaalin yhteisömme keskiössä demokratian puolustamisen ja kestävään kehitykseen pyrkimisen rinnalla. Kansainvälinen yhteistyö, vuoropuhelu ja paikallisten yhteisöjen kehittäminen ihmisoikeuksien, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä ovat elintärkeitä samoin kuin paikallisten toimintatapojen onnistumisten jakaminen ja haasteidenratkominen yhdessä. Edellä mainittua yhteistyötä ja kehittämistä on tuettava paremmin. 
   
 • Sitoutuminen paikallisuuteen ja yhteisöjen johtamiin toimintatapoihin on välttämätöntä, jotta voidaan tehokkaasti edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä. Sitoudumme tuomaan esiin epätasapainoisia valta-asetelmia ja pyrimme korjaamaan ne omissa rakenteissamme ja vaikuttamaan muutoksiin myös laajemmin kumppaniemme kautta.

 • Maailman hallitusten ja viranomaisten on jatkettava ja lisättävä niiden toimijoiden tukemista, jotka keskittyvät paikallisten yhteisöjen kehittämiseen, sekä toimittava yhteistyössä setlementtiliikkeen kaltaisten alueellisten, kansallisten ja maailmanlaajuisten verkostojen kanssa.

 • Sisäänpäin kääntymisenja äärinationalismin lisääntyminen on vaarallista ja vaikeuttaa ihmisoikeuksien toteutumista. IFS sitoutuu edistämään kansainvälistä solidaarisuutta, joka vastaa hyvin edellä mainittuun uhkaan. 
   
 • IFS:n jäsenet ja paikallisyhteisöt antavat täyden tuen YK:n kestävän kehityksen tavoitteille. Ne antavat tärkeät ja mitattavat raamit kestävän kehityksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoittelulle.

 • Me, kansainvälisen setlementtiliiton jäsenet, ymmärrämme sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen välisen kompleksisen suhteen. Mahdolliset esteet minkä tahansa 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamisessa edellyttävät yleismaailmallisia toimia.

 • Sitoudumme puuttumaan vallan epätasaiseen jakautumiseen. Kehitämme omia rakenteitamme ja hyödynnämme erilaisia kumppanuuksia, jotta laajempi muutos vallan jakautumisessa olisi mahdollinen.

Julistuksen suomennos on ladattavissa TÄÄLLÄ  ja alkuperäiseen tekstiin voi tutustua TÄÄLLÄ.