Sinä olet arvokas -kampanja muistuttaa, että yksinäisyyteen voi saada apua

27 / 04 / 2021 | Ajankohtaista

Arvokas-ohjelman Sinä olet arvokas -kampanjassa herätellään keskustelua yksinäisyydestä ja ulkopuolisuudesta. Nämä kokemukset ovat usein vaiettuja, jopa tabuja. Kun toiselta kysyy tärkeät sanat, mitä kuuluu, harva uskaltaa paljastaa omia, syvimpiä tuntojaan. Saattaa syntyä tunne, että juuri minä olen näiden tunteideni kanssa yksin.

Mutta tiesitkö, että jopa joka viides suomalainen tuntee itsensä yksinäiseksi*? Erityisesti tämä on tärkeää muistaa: yksinäisyyteen voi saada apua. Ystäviä ja oma yhteisö on mahdollista löytää.

*Tilastokeskus, Elinolotilasto

Yksinäisyys on monen ongelman juurisyy

Yksinäisyys on kuin kuilu toivottujen ja olemassa olevien sosiaalisten suhteiden välillä ja tunne ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Ihminen voi olla yksinäinen, vaikka olisi sosiaalisten suhteiden ympäröimä. Yksinäisyys liittyy myös elämäntilanteisiin, muutoksiin ja kriiseihin: yksinäisyyttä voi kokea koulukiusaamisen seurauksena, vanhuudessa, vanhemmuudessa tai sairauden myötä.

Yksinäisyys vaikuttaa monien sosiaalisten ongelmien taustalla ja on niille niin sanottu juurisyy. Pitkittynyt yksinäisyys saa aikaan muun muassa terveysongelmia, sosiaalisia pelkoja, työttömyyttä ja velkaantumista. Yksinäisimmät ihmiset löytyvät yhteiskunnan köyhimpien ja huono-osaisimpien joukosta.

Järjestöillä on vahva rooli yksinäisyyden vähentämisessä

Arvokas-ohjelma pyrkii tunnistamaan yksinäisyyttä sekä eriarvoisuuden syynä että seurauksena. Yhteisöt ja osallisuus ovat vastauksiamme yksinäisyyden vähentämiseen. Toiminnallaan järjestöt luovat näille yhteisöille tilaa.

Yksinäisyyteen ja ulkopuolisuuteen voi saada apua. Monet Arvokas-hankkeet tarjoavat tukea yksinäisyyden helpottamiseksi. Katso kaikkien hankkeiden yhteystiedot täältä.

Kampanja näkyy 27.4.–28.5.2021 Arvokas-ohjelman Instagramissa ja Facebookissa sekä kampanjasivulla vuoden loppuun.