Alkuvuodesta kukaan ei varmastikaan osannut kuvitella, minkälainen vuosi olisi edessä. Korona on vaikeuttanut juhlatilaisuuksien järjestämistä, mutta ei ole estänyt silti juhlistamasta pitkää taivalta. Jyvälässä katse on tavallisesti aina ohjattuna eteenpäin kohti tulevaisuutta ja sen mahdollisuuksia, mutta tällaisena merkkipäivänä on hyvä pysähtyä tarkastelemaan, mitä kaikkea matkan varrelle on mahtunut. Menneestä voi myös hakea tukea tähän hetkeen ja tulevaan.

Kaikilla Jyvälän nykyisillä toiminnoilla on juurensa menneessä. Jyvälän arvot ovat setlementtiliikkeen arvoja, eivätkä ne ole suuresti vuosien varrella muuttuneet. Toiminta pohjautuu yhteisöllisyyteen, yhdenvertaisuuteen, paikallisuuteen ja rohkeuteen toimia yhdessä.

Kansalaisopistossa tarjoamme laaja-alaisesti kursseja kehon ja mielen hyvinvoinnin tukemiseen sekä tietojen ja taitojen vahvistamiseen. Lapsille ja nuorille Jyvälä tarjoaa turvallista iltapäivätoimintaa sekä puuhakasta harrastus- ja leiritoimintaa. Kansalaistoiminnan ryhmämme ovat olleet suosittuja poikkeuksellisesta syksystä huolimatta. Tällä hetkellä kansalaistoiminnan ryhmiä on käynnissä viisi. Ryhmissä ratkotaan tietsikkaongelmia, tehdään käsitöitä ja Unicef-nukkeja, runoillaan ja musisoidaan.  Avaimet onnistumiseen ja Avaimet työelämään -koulutuksissa tarjoamme maahanmuuttajille kieli- ja kulttuurikoulutusta sekä tukea arjen hallintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Kaksi vuotta toiminut Löytöretki-hanke toteuttaa voimavaroja vahvistavaa vertais- ja harrastustoimintaa työttömille, osa-aikatyöntekijöille sekä osa-aika- ja työkyvyttömyyseläkeläisille. Löytöretkessä tehtiin valtavan onnistunut digiloikka keväällä, ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa on synnyttänyt hienoja retkivideoita Keski-Suomen kauneimmista kohteista. Suosituimmat videot ovat keränneet tuhansia katselukertoja, joten Löytöretkestä on selvästi ollut iloa muillekin kuin kaavaillulle kohderyhmälle.

Yhdessä ja yhteisöllisesti – oppivat yhteisöt -hanke pyrkii uudistamaan kansalaisopiston koulutusmalleja jalkauttamalla opistotoimintaa Huhtasuon asuinalueelle. Tarkoitus on toteuttaa asukkaiden tarpeista lähtevää ja yhdessä suunniteltua toimintaa. Hanke on alkanut elokuussa ja kestää heinäkuuhun 2021.

Loppuvuonna alkavassa Polkuja työelämään -hankkeessa helpotetaan työttömien, maahanmuuttajien ja mielenterveyskuntoutujien työllistymistä tai ammatilliseen koulutukseen hakeutumista.

Jyvälän toiminnassa keskeistä on ihmisten omien voimavarojen vahvistaminen, kohtaaminen ja tuki. Jyvälää on tavattu verrata puuhun, jolla on vahvat juuret, ja joka itää ihmisistä ja vahvistuu vuosi vuodelta. Samaa vertausta jatkaen voidaan todeta, että vahvaan puuhun on turvallista nojata ja sen oksien alle mukava istahtaa lepäämään ja keräämään voimia.

Lisätietoa löydät Jyvälän kotisivuilta, Facebookista, Instagramista ja YouTubesta.