Jäsenjärjestöavustus tuki setlementtien kansalaistoiminnan kehittämistä

25 / 02 / 2022 | Ajankohtaista

SetleSetlementtiliitto myönsi jäsenjärjestöavustusta vuonna 2021 yhteensä 21 000 euroa seitsemälle jäsenjärjestölle. Toimintojen sisältöjä olivat pääasiassa erilaiset ryhmätoiminnot ja tapahtumat. Lisäksi avustusta myönnettiin vapaaehtoisten tukemiseen ja kouluttamiseen sekä sillä tuettiin yhdistysten perustoimintaa. Avustettuun toimintaan osallistui yhteensä 2 278 henkeä. Vapaaehtoisia toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa oli 148 kpl.

Jäsenjärjestöavustuksella on suuri merkitys setlementeille, joilla ei ole omaa erillistä STEA-avustusta. Avustuksella pystytään tukemaan pienimuotoisesti ruohonjuuritasolla tapahtuvia paikallisia arjen kohtaamisia ja mielekästä vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa.

Setlementtityö on vahvistanut ihmisten arjen hyvinvointia vapaaehtoisina ja vertaisina sekä aktiivisina osallistujina.

Vuonna 2021 painotettiin kansalaistoiminnan toimintamahdollisuuksien tukemista, yhteisöllisyyttä ja arjen osallisuutta vahvistavaa toimintaa. Setlementtityö on vahvistanut ihmisten arjen hyvinvointia vapaaehtoisina ja vertaisina sekä aktiivisina osallistujina. Setlementit ovat pystyneet jatkamaan toimintaansa ja tarjoamaan alueen asukkaille yhteisöllisen toiminnan mahdollisuuksia koronarajoitusten puitteissa. Setlementtien henkilöstön, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten osaaminen setlementtityössä ja yhteisötyössä on vahvistunut.

Jäsenjärjestöavustus on STEAn Veikkausrahasta myöntämä avustus. Avustuksella Setlementtiliitto voi tukea pienavustuksina niitä setlementtejä, jotka eivät saa erillistä avustusta STEAlta. Avustusta myönnetään kansalaistoiminnan kehittämiseen.