Improa, asahia, nypläystä vai digitaitoja – Mitä saisi olla?

24 / 08 / 2022 | Ajankohtaista

Kirjoittaja: Kirsti Kuusterä

Syksy on uusien alkujen aikaa. Lapset ja nuoret palaavat koulunpenkille, mutta uuden oppiminen kuuluu kaikille. Kansalaisopistojen runsas tarjonta tavoittaa oppijoita vauvasta vaariin. Vuosittain yli 600 000 opiskelijaa osallistuu eri kansalaisopistojen kursseille – kansalaisopistoissa onkin enemmän opiskelijoita kuin missään muussa oppilaitosmuodossa Suomessa.

”Aivot pitävät erityisesti siitä, kun oppimaan lähdetään muiden seuraan.”

Oppiminen kannattaa. Kasvatustieteen professori Minna Huotilaisen mukaan oppiminen vaatii paljon tarkkaavaisuutta ja harjoittelua, mutta se näyttää tutkimusten perusteella olevan aivoille terveellistä. Esimerkiksi Näin aivot oppivat -kirjassaan hän kannustaa jokaista etsimään itselleen mielekästä opittavaa ja kehittämään itseään sellaisilla elämänalueilla, joista löytyy kiinnostavaa tekemistä. Aivot pitävät erityisesti siitä, kun oppimaan lähdetään muiden seuraan.

Paikalliset setlementit ovat Suomen suurin yksityinen kansalaisopistojen ylläpitäjä ja opistoissamme toteutetaan 10 % koko maan kansalaisopistotunneista. 14 kansalaisopistoamme sijaitsevat eri puolilta Suomea ja ovat kehittyneet palvelemaan juuri oman alueensa oppijoiden tarpeita.

Setlementtiliikkeen näkökulmasta kansalaisopistoilla on yksittäisten oppijoiden osaamisen, elämänlaadun ja hyvinvoinnin tukemisen lisäksi myös tärkeä lähiyhteisöjen vahvistamisen tehtävä. Haluamme edistää ihmisten välistä vuoropuhelua ja merkityksellisyyden kokemuksia. Auttaa ihmisiä löytämään voimavaroja, joilla rakennetaan hyvinvoivia yhteisöjä.

Kansalaisopistot ja niiden tarjonta elävät ajassa. Esimerkiksi Harjulan vapaaopiston ensimmäiset kurssit vuonna 1942 sisälsivät mm. tekstausta, lausuntapiiriä ja kauppalaskentoa. Tänä syksynä voisin osallistua esimerkiksi monikulttuuriselle ruokakurssille Auralassa, paikata ja uudistaa vaatteitani kirjomalla Kyröskoskella, saada ideoita kukkapenkin suunnitteluun Lievestuoreella tai opetella ukrainan kielen ja kulttuurin alkeita Koskelan opiston verkkokurssilla. Tai ehkä vain hengittää syvään Ahjolan syvärentoutuksen tahtiin, sekin tarjolla verkossa.

Millaista oppimista sinun aivosi kaipaisivat tänä syksynä? Millaisen yhteisön löytäisit ja loisit lähtemällä lähimpään kansalaisopistoosi?

Kirjoittajana Kirsti Kuusterä

Kirjoittajana Kirsti Kuusterä

järjestöpäällikkö

Kirsti toimii Setlementtiliiton järjestöpäällikkönä.
Kirstin mielestä yhdessä oppiminen rikastuttaa elämää ja tuo paljon iloa arkeen.