Hiljaisuus ei enää toimi! – Rasismin vastainen päivä muistuttaa yhdenvertaisuudesta

21 / 03 / 2019 | Ajankohtaista

Mikä on meille tärkeää? – siinä oivallinen kysymys jokaisena päivänä uuteen aamuun herätessä. Tämä kysymys mielessä on hyvä yrittää herätä myös 21. maaliskuuta 2019. Tänään on Yhdistyneiden kansakuntien rasismin vastainen päivä tai vielä virallisemmin Kansainvälinen päivä rotusyrjinnän poistamiseksi.

Tämä YK:n yleiskokouksen yli viisikymmentä vuotta sitten julistama teemapäivä on varmasti yhtä ajankohtainen kuin aikanaan. Rasismin asettama haaste on edelleen olemassa. Sen ilmenemismuodot ja toteuttamisen tavat ovat toki muuttaneet muotoaan. Ihmiset toivovat ja arvostavat turvallisuutta – se on meille tärkeää. Tämä turvallisuuden kaipuu on yleismaailmallinen samoin kuin rasismin vitsaus.

Nuorille tärkeitä arvoja ovat tutkitusti terveys, rauha, vapaus ja ihmisoikeudet. Näitä arvoja rasismi uhkaa ja varjostaa. Rasismi haastaa jokaisen ihmisen omissa ajatuksissaan, asenteissaan, teoissaan ja pyrkimyksissä.

Rasismi on kaikille mahdollinen suhtautumistapa tästä syystä omien arvojen ja asenteiden tutkiskelu on tärkeä. Näiden pohjalta myös toimimme. Voit testata leikkimielisesti minkälainen toimija olet Edes jotain – sinä olet vaikuttaja -sivustolla.

 

Hiljaisuus ei enää toimi!

Erilaiset ihmisarvoa ja ihmisten arvokkuutta kyseenalaistavat tavat puhua ovat yleisiä ja arkipäiväistyneitä. Myös yksilöihin, yhteisöihin ja erilaisiin organisaatioihin kohdistettuja vaikuttamispyrkimyksiä on paljon ilmassa.

Tässä on toiminnan paikka, kun kohtaa erilaista rasistista ja syrjivää käytöstä. Silloin tulisi tehdä asia näkyväksi ja kyetä osoittamaan, että ei hyväksy itseen, toisiin tai muuhun ryhmään kohdistuvaa ihmisarvoa loukkaavaa puhetta tai käytöstä. Tässä asiassa vaikeneminen ei ole kultaa! Vaientaminen on yksi osa rasistisia toimintamalleja ja puhetapoja levittävien tahojen tarkoituksista.

On myös hyödyllistä tunnistaa, kenen kanssa on mahdollista ja järkevää käydä rakentavaa vuoropuhelua. Äärimmäisten näkökantojen ja ihmisarvoa loukkaavien tahojen tavoitteissa on lisätä eripuraa ja saada näkyvyyttä. Tähän vakavaan leikkiin ei kannata lähteä lisäämään polarisaatiota.

 

Mitä tulisi tehdä?

Teemapäivän järjestäjän ja koollekutsujan, YK:n, nykypäivän rasismia kuvaavan raportin (Contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance) mukaan nationalistinen populismi uhkaa perusihmisoikeuksiin kuuluvaa syrjimättömyyden ja tasa-arvon periaatetta.

Tässä raportissa tuomitaan nationalistinen populismi, joka syrjäyttävillä teoilla ja politiikalla heikentää ihmisten ja ryhmien asemaa heidän ihonvärinsä, etnisyytensä, kansallisen alkuperänsä ja uskontonsa (ja sisältää vielä sukupuolen, seksuaalisen orientaation, vammaisuuden, siirtolaistaustan tai jonkin muun sosiaaliseen ryhmään kuulumisen syrjintäperusteet) vuoksi.

Tämä raportti antaa seuraavat suositukset jäsenvaltiolle. Näitä voi myös tavoitella henkilökohtaisessa elämässä sekä oman työ-, opiskelu-, harrastuspaikan tai muun organisaation toiminnassa:

  • tunnistaa nationalistisen populismin uhka yhdenvertaisuudelle ja rasismin kasvualustana
  • toimia syrjivää ja rasismia aiheuttavaa nationalistista populismia vastaan
  • tunnistaa rasistisen syrjinnän kohdistuminen erityisesti tiettyihin ryhmiin (sukupuolen ja seksuaalisen orientaation, sosiaalisen aseman tms.)
  • sitoutua olemassa olevaan lainsäädäntönsä ja kansainvälisten sitoumusten noudattamiseen.
  • vastustaa vihapuhetta
  • tukea mediavastuun toteutumista