Hallitusohjelma rakentaa kestävää Suomea

06 / 06 / 2019 | Ajankohtaista, Kannanotot

Suomalaisen ja kansainvälisen setlementtiliikkeen juuret ja syvin osaaminen ovat luottamuksessa ihmisten ja heidän yhteisöidensä kykyyn ja mahdollisuuteen ratkaista ongelmia. Voimaannuttavat ja osallisuutta lisäävät työotteet ovat kaiken toimintamme keskiössä. Ihmisen arvo on jakamaton koko elämän ajan. Silloinkin, kun ihmisen mahdollisuus olla taloudellisesti tuottava yhteiskunnan jäsen on rajallinen tai sitä ei ole. 

Hallitusohjelma 2019 on arvokas käsikirjoitus pyrkimyksestä rakentaa kestävää Suomea, Eurooppaa ja maailmaaSen sisältämät keskeiset tavoitteet ovat samansuuntaisia kuin setlementtistrategiaan olemme sisällyttäneet. Ihmisoikeuslähtöisyys, osallisuuden vahvistaminen, syrjimättömyys, demokraattisten rakenteiden vahvistaminen ja näistä lähtökohdista tapahtuva hyvän yhteiskunnan rakentaminen ovat meille luovuttamattomia arvoja. Maailma hahmotetaan kansallisvaltiota laajempana kokonaisuutena. Olemme sidottuja yhteisiin kohtaloihin. 

Huomiota kiinnittää se, että hallitusohjelmassa puhutaan hyvinvointivaltiosta. Mikäli tällä tarkoitetaan, että valtion ja kuntien on verovaroin tehtävä kaikki mitä suunnitellaan, on missio ylivoimainen ja rajaava. Ohjelman todeksi saattamiseen tarvitaan julkisen vallan, kansalaisten, järjestöjen sekä yksityisen sektorin yksituumaisuutta ja yhteistyötä. 

Ohjelmassa mainitaan poikkihallinnollisten rakenteiden merkitys. Siiloutuneen valtionhallinnon yhteistyön kehittäminen on tärkeätä, mutta se ei riitä. Paikallisyhteisöissä elävän ja ihmisten arkielämää lähellä olevan kansalaisyhteiskunnan ääni on keskeinen. Siellä on kuultu monien erityistä tukea tarvitsevien ihmisten ääni ja kehitetty toimivia työmuotoja, joiden avulla näiden ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia on parannettu. 

Uusi hallitus toimii viisaasti, jos se hahmottaa tämän ja luo sellaisia pitkäjänteisiä rakenteita, joiden myötä tämä viisaus ja osaaminen koituvat yhteiskunnan kestävyydeksi ja oikeudenmukaisuudeksi.

Lisätiedot:

Pentti Lemmetyinen
Toimitusjohtaja
+358400961469
pentti.lemmetyinen@setlementti.fi