Demokratia ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus: IFS-konferenssi Ranskan Lillessä

23 / 05 / 2023 | Ajankohtaista

Ranskan Setlementtiliitto (FCSF) isännöi IFS-konferenssia 11.-14.5.2023. Konferenssin teemoina olivat demokratia ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Konferenssi järjestettiin Ranskan Setlementin kongressin ja 100-vuotisjuhlan yhteydessä Lillessä, Ranskassa.

Konferenssi toi yhteen kansainvälisiä osallistujia ja tarjosi monia kiinnostavia työpajoja, esityksiä, puheenvuoroja ja paljon muuta. Suomen setlementtiliikkeestä osallistui 13 henkilöä. Osallistujat jakoivat innokkaasti tietämystään ja kokemuksiaan synnyttäen arvokkaita keskusteluja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämisestä. Mervi Janhunen-Ruusuvuori, Setlementti Tampere ry:n toiminnanjohtaja, valittiin IFS:n hallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Tutustu Merviin >

Ranskan Setlementin kongressi kokosi 4 000 osallistujaa Ranskasta ja lähialueilta, tarjoten vilkkaan foorumin pääistunnoille, työpajoille ja innostaville aktiviteeteille. Kongressiin osallistui myös Ranskan solidaarisuusministeri.

”Paikallinen hyvä arki, pieniltä näyttävät asiat, kunnioittavat ja myötätuntoiset kohtaamiset ihmisten kesken ovat kaiken lähtökohta. Ihmiseltä ihmiselle, korttelista kortteliin, kaupungista kaupunkiin ja maasta maahan. Niin toimii setlementti, ihmisten liike.”

IFS:n presidentti Pentti Lemmetyinen piti tapahtuman päätöspuheen, jossa hän ilmaisi kiitollisuutensa ja korosti pienten tekojen voimaa merkityksellisen muutoksen luomisessa. Hänen sanansa muistuttivat siitä, että yhteiset ponnistelut, olivatpa ne kuinka vaatimattomia tahansa, avaavat tien merkittäviin muutoksiin.

Katso Pentti Lemmetyisen puhe videolta!

Setlementtiliiton toimitusjohtajan ja IFS:n presidentin Pentti Lemmetyisen päätöspuhe:

Hyvää huomenta rakkaat ihmiset,

Minulla on suuri ilo tervehtiä teitä koko kansainvälisen IFS-perheen puolesta. Haluan kiittää ranskalaisia ystäviämme näistä hienoista päivistä ja erinomaisesti järjestetystä konferenssista. On voimaannuttavaa nähdä näin paljon innostuneita ja omasta työstään motivoituneita ihmisiä. Täällä on vahva tunne siitä, että paljon hyviä voimia on liikkeellä. Kiitos, että olette kutsuneet myös meidät kansainväliset vieraat mukaanne. Me viemme mukanamme kokemuksen siitä, että IFS on maailmanlaajuinen ihmisten liike. On tärkeätä tietää, että omissa lähiyhteisöissämme tekemämme arkipäiväinen työ on osa isoa kokonaisuutta ja että meitä on tuhansia ja tuhansia eri puolilla maailmaa.

IFS perustettiin Pariisissa 97 vuotta sitten. Alusta asti Des Centres Sociaux est Socioculturels De France on ollut tärkeä osa tätä liikettä. Olette tehneet suuren työn miettiessänne yhdessä, millainen rooli yhteiskunnassa ja maailmassa teillä on tulevina vuosina. On suuri ilo huomata, että tavoitteenne, arvonne ja unelmanne hyvästä yhteiskunnasta ja paremmasta maailmasta ovat yhdenmukaiset IFS:n arvojen ja tavoitteiden kanssa.

Kun maailma ympärillä kuohuu ja monenlaiset uhkaavat asiat tuntuvat painavan meidät alleen, tarvitaan hyviä voimia, joukkoja ja lisää ääntä. Ihmisiä, jotka sanovat, että rauha on mahdollinen. Rauha ei ole vain sitä, että ei ole sotaa. Rauha on sitä, että ihmisten välillä vallitsee tasa-arvo, että heikommista ja pienimmistä huolehditaan. Se on sitä, että riitoja sovitellaan ja tehdään sovinto. Rauha on ekologisesti kestävä elämäntapa, se on sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta ja se on maailma, jossa jokainen ihminen on ainutlaatuisen arvokas.

Nämä eivät ole vain kauniita sanoja. Ne ovat ohjelmajulistus. Niistä pidetään ääntä ja niistä laaditaan politiikkaohjelmia. Tiekarttoja rauhaan ja kestävään yhteiskuntaan.

Yksi IFS:n perustajista oli suomalainen Sigfrid Sirenius. Hän kannusti joukkojaan sata vuotta sitten seuraavasti: ”Suuria asioita me voimme vain vähän tehdä – pienet ovat aina ulottuvillamme. Mutta nekin ovat suuria. Ja kun näin pienten asioiden suuruus alkaa meille selvitä silloin voimme, ehkä aavistamattamme, nähdä jotakin aivan suurtakin tapahtuvan.”

Tässä se on. Paikallinen hyvä arki, pieniltä näyttävät asiat, kunnioittavat ja myötätuntoiset kohtaamiset ihmisten kesken ovat kaiken lähtökohta. Ihmiseltä ihmiselle, korttelista kortteliin, kaupungista kaupunkiin ja maasta maahan. Niin toimii setlementti, ihmisten liike.

Onnea matkaan es Centres Sociaux est Socioculturals de France! Onnea matkaan IFS!

In english:

The French Federation of Social Centers (FCSF) hosted the IFS Conference 2023 from May 11 to May 14. Under the theme of democracy and social justice, the conference was held in conjunction with the French Federation of Social Centers’ congress and 100th anniversary in the city of Lille, France.

The event brought together international participants and offered a wide range of engaging workshops, presentations, plenary sessions, and more. Attendees eagerly shared their knowledge and experiences, sparking valuable discussions on promoting democracy and social justice.

Mervi Janhunen-Ruusuvuori, the Executive Director of Setlementti Tampere ry from Finland, was elected to the board of the International Federation of Settlements and Neighborhood Centers (IFS) for the next two years during the IFS board meeting in Lille. Thirteen attendees from the Finnish Setlementti participated in the event.

The congress gathered 4,000 participants from France and neighboring regions, providing a vibrant platform for plenary sessions, workshops, and inspiring activities. The French Minister of Solidarity also attended the congress.

IFS President, Pentti Lemmetyinen, delivered a closing speech expressing gratitude and highlighting the power of small acts in creating meaningful change. His words served as a reminder that collective efforts, no matter how modest, pave the way for significant transformations.