Arvokas-ohjelman hankkeissa kohtaamisen taidosta on syntynyt toimivia työkäytäntöjä

17 / 12 / 2021 | Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen eriarvoisuuden vähentämisen Arvokas-avustusohjelmassa on kolmen ja puolen vuoden ajan rakennettu 25 hankkeen ja koordinaatiohankkeen voimin mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen.

Eriarvoisuus koskettaa laajaa joukkoa erilaisia ihmisiä. Arvokkaassa onkin ollut erityislaatuista hankkeiden kattava kirjo – työtä on tehty 30 paikkakunnalla ja valtakunnallisesti monen ikäisten ja eritaustaisten ihmisten kanssa. Kaiken kaikkiaan Arvokkaan hankkeet ovat onnistuneet hyvin tavoitteessaan kohdata eriarvoisuutta kokevia ihmisiä. Arvokas-ohjelman juuri julkaistusta loppuraportista selviää esimerkiksi, että joka kolmas Arvokkaan osallistujakyselyn vastaaja kertoi kokevansa, että muut ihmiset suhtautuvat häneen positiivisesti korkeintaan joskus, joka neljäs koki itsensä melko usein tai jatkuvasti yksinäiseksi ja yli puolet kertoi eläneensä jossain vaiheessa elämäänsä köyhyydessä.

Kaikissa ohjelman 25 hankkeessa luotiin uusia osallisuutta vahvistavia toimintatapoja. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kehittämishankkeissa luotujen toimintatapojen ytimestä löytyi tavalla tai toisella osallistujan yksilöllinen kohtaaminen ja kuunteleminen.

Hankkeiden toiminnoissa on kuunneltu osallistujia herkällä korvalla, ja osallistujat ovat pitäneet toimintaa tarpeellisena, iloitsee ohjelmapäällikkö Kirsti Kuusterä.

Hankkeiden työntekijät kertovat osallistujien hyvinvoinnin vahvistuneen. Toiminnoista on saatu osallisuuden ja kuulumisen kokemuksia, jotka ovat vahvistaneet osallistujien toimijuutta. Kehitetyt toimintamallit ovat hyödyttäneet muitakin toimijoita ja paikoin niille onkin löytynyt jo jatkorahoitusta.

Hankkeiden toimintaa on seurattu sekä hankekohtaisesti että ohjelmatasolla. Muiden ihmisten kohtaaminen ja yhteisöllisyyden kokemukset ovat olleet osallistujille hanketoiminnan tärkeintä antia. Merkittävää on ollut myös uuden tiedon saaminen, rytmin ja sisällön löytäminen arkeen sekä ilontunteiden lisääntyminen. Kaikkein yksinäisimpien yksinäisyys lieventyi hankekauden aikana ja ulkopuolisuuden tunteet vähenivät erityisesti kaikkein vahvimmin ulkopuolisuutta kokeneiden joukossa. Työntekijät kuvaavat hankekohtaisella tasolla seurattuna yksinäisyyden vähentyneen, yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistuneen ja osallisuuden kokemusten lisääntyneen. Osallistujien elämänhallinta ja elämänlaatu vahvistuivat ja vaikutukset osallistujien arkeen olivat monella tavalla positiivisia.

Ohjelman hankkeissa on työskennelty monella eri tasolla. Eriarvoisuuden ja osallisuuden kysymyksiä on ratkottu yksilötyöllä, ryhmätyöskentelyllä, kokemusasiantuntijoiden avulla, vertaisverkostoja rakentaen ja vaikuttamistyötä tehden. Hyvin erilaisten hankkeiden ytimestä löytyy samanlaisia elementtejä, joiden avulla hankkeissa on saavutettu tavoiteltuja tuloksia. Arvokas-ohjelman kokemusten perusteella eriarvoisuutta vähentävä ja osallisuutta lisäävä toiminta kukoistaa kun:

  • on mahdollisuus kyseenalaistaa olemassa olevia ammattilaisuuden tapoja. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ammattilainen voi toimia ensi sijassa mahdollistajana, kanssakulkijana tai vertaisena.
  • on tilaa ja aikaa toimia yksilön ehdoilla.
  • osallistujien arjen osallisuutta tuetaan tarjoamalla paikka mihin mennä, ihmisryhmän mihin kuulua ja toimintoja, joihin kiinnittyä.
  • tunnetaan toiminnan kohderyhmä syvällisesti, jolloin voidaan monin tavoin madaltaa osallistumisen kynnystä.

Arvokas-ohjelman loppuraporttiin on koottu ohjelmakokonaisuuden antia ja raportissa nostetaan esille näkökulmia eriarvoisuutta vähentävään ja osallisuutta vahvistavan toiminnan toteuttamiseen. Lue loppuraportti täältä. Tutustu myös Arvokas-ohjelman miniraportteihin yksinäisyydestä, köyhyydestä ja ulossulkemisesta.

 

Arvokas-ohjelma rakentaa yhdenvertaisempaa Suomea. Arvokasta koordinoi Suomen Setlementtiliitto ry. Ohjelmassa on mukana 25 yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävää hanketta ympäri Suomen.