Aggredille maininta parhaasta käytännöstä radikalisoitumisen ehkäisemiseksi

03 / 06 / 2021 | Ajankohtaista

Euroopan komission Radicalisation Awareness Network (RAN) -verkosto on myöntänyt HelsinkiMission Aggredille ensimmäisenä suomalaisena toimijana maininnan parhaasta käytännöstä (Best Practice Label) väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisemiseksi. Setlementti Puijolassa Aggredi-toimintaa on ollut vuodesta 2015.

 

Aggredi-menetelmä on suunnattu 18–49-vuotiaille kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöille. Heitä ovat esimerkiksi järjestäytyneestä rikollisuudesta ja ääriliikkeistä irtaantuvat henkilöt. Aggredi työskentelee myös koulu- tai joukkosurmaa suunnittelevien henkilöiden kanssa.

Vuonna 2020 RAN-verkosto kutsui 35 eri väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin parissa työskentelevää toimijaa EU:n alueelta asiantuntija-arvioon. Arviossa keskityttiin toiminnan menestystekijöihin, työn mekanismeihin, menetelmiin sekä toiminnan jatkuvuuteen. Arvioinnin perusteella osalle toimijoista myönnettiin maininta parhaasta käytännöstä. Aggredi oli yksi maininnan saaneista.

Väkivaltaiseen radikalisoitumiseen kohdistuvaa ennalta estävää työtä tehdään Suomessa monella eri tasolla viranomaisten ja kolmannen sektorin voimin sekä näiden yhteistyössä. Keskusrikospoliisi tekee valtakunnallista Exit-toimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa vapaaehtoisia henkilöitä irtautumaan niin järjestäytyneen rikollisuuden ryhmistä kuin väkivaltaisista ääriliikkeistä.

Aggredi on Keskusrikospoliisin Exit-toiminnan virallinen yhteistyökumppani, vastaten asiakkaiden psykososiaalisesta tuesta. Tämä viranomaisen ja järjestötoimijan valtakunnallisesti toimiva yhteistyö on alkanut huhtikuussa 2018 ja jatkuu edelleen.

 

Kolme neljästä Aggredin läpikäyneestä lopettaa rikokset

 

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksen mukaan 75 prosenttia Aggredin läpikäyneistä henkilöistä lopettaa väkivaltarikokset. Työskentelyyn vahvemmin kiinnittyneet henkilöt uusivat väkivaltarikoksensa huomattavasti muita harvemmin.

– Aggredin tehokkuus perustuu siihen, ettemme näe asiakasta pelkästään ääriliikkeen jäsenenä tai rikollisena, vaan hän saa mahdollisuuden käsitellä väkivallasta syntyneitä ongelmiaan puolueettomalla maaperällä. Vähitellen uusien näkökulmien kautta asiakkaalle muodostuu uudenlainen identiteetti, kuvailee väkivaltatyön päällikkö Petri Salakka Helsingin Aggredista.

Aggredi-menetelmä on kehitetty HelsinkiMissiossa, ja se on toiminut pääkaupunkiseudulla vuodesta 2006 alkaen, Kuopiossa vuodesta 2015, Turussa, Porissa ja Tampereella vuodesta 2020 sekä Lahdessa keväästä 2021 alkaen. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Aggredi-työtä koordinoivat Turussa Varsinais-Suomen Sininauha ry, Satakunnassa Porin Sininauha ry, Pirkanmaalla Tampereen ensi- ja turvakoti, Lahdessa Lahden ensi- ja turvakoti ry ja Kuopiossa Kuopion Setlementti Puijola. Puijolassa vastaavana väkivaltatyön asiantuntija toimii Arja Airakasinen, väkivaltatyön asiantuntijana Pasi Raatikainen ja kokemusasiantuntijana Simo Rutanen.

Radicalisation Awareness Network (RAN) on Euroopan komission rahoittama, radikalisoitumiseen ja sen ehkäisyyn keskittyvä verkosto, joka on perustettu vuonna 2011. Verkosto koostuu viranomais- ja järjestötoimijoista kaikista EU-maista. Verkoston tarkoituksena on jakaa työssä syntyvää tietoa, kokemusta ja hyviä käytäntöjä toimijoille ympäri Eurooppaa. RAN myös tuottaa radikalisoitumiseen ja sen ehkäisyyn liittyviä julkaisuja kaikkien käyttöön.