Äänestämällä vaikutat – tee #edesjotain

19 / 03 / 2019 | Ajankohtaista

Oletko vaikuttajana aktivisti, puskaradiohuutelija vai kenties sohvaperuna? Sen tiedät tehtyäsi leikkimielisen #edesjotain-testin. Nyt vaalikeväällä on erityisen hyvä aika muuttaa maailmaa ja yhdessä saamme aikaan suuria, kun jokainen tekee #edesjotain. Tee testi osoitteessa www.edesjotain.fi

Jokaisessa meissä asuu pieni vaikuttaja. Suomen Setlementtiliitto, Arvokas-ohjelma ja Mun talous -toiminta kannustavat kansalaisia äänestämään tulevissa eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa. Leikkimielinen Edes jotain -testi paljastaa, millainen vaikuttajatyyppi olet ja antaa vinkkejä vaikuttamiseen. Tärkeää on tehdä #edesjotain.

Edesjotain-videolla kerromme yleisimmät tekosyyt olla äänestämättä sekä vastaväitteet kaikkiin näihin.

#edesjotain-video mukailee ATTN:-mediayhtiön ja Barack Obaman videota, joka lokakuussa 2018 kannusti ihmisiä äänestämään kongressivaaleissa.

Arvokas-ohjelma kyselee myös kansanedustajaehdokkailta heidän tekojaan yhdenvertaisemman Suomen puolesta. Myös heitä pyydämme tekemään edes jotain. Kaikki teot ovat nähtävillä Arvokkaan somekanavissa, kuten Twitterissä (@sinaoletarvokas).

 

Nuoret haluavat vaikuttaa

Tuoreen Nuorisobarometri 2018:n mukaan nuorten kiinnostus politiikkaan ja muuhun vaikuttamiseen ovat kasvussa. Erityisesti kuluttajana vaikuttaminen ja elämäntapavalinnat koetaan tärkeiksi tavoiksi vaikuttaa. Ilmastonmuutos on nuorten elämässä suurin huolenaihe. Vaikuttamisen välineinä nähdään nettikeskusteluihin ja järjestöjen toimintaan osallistuminen. Vaikuttaminen eriytyy koulutus- ja tulotason mukaan ja myös kasautuu: aktiiviset nuoret ovat aktiivisia monilla foorumeilla. Vaikuttaa voi monin tavoin ja tästä muistuttaa myös Edes jotain -testi.

 

Äänestysaktiivisuus on laskenut

Äänestysaktiivisuus on laskenut tasaisesti vuoden 1962 eduskuntavaalien jälkeen. Silloin naisista äänesti 84 ja miehistä 86 prosenttia. Edellisissä, vuoden 2015 eduskuntavaaleissa vastaavat luvut olivat 71 ja 69. Korkeakoulutettujen keskuudessa äänestysprosentti on noin 90, vähemmän koulutetuista äänestyskopille menee vain noin kolmannes.

Eduskuntavaalit ovat 14. huhtikuuta ja europarlamenttivaalit 23.–26. toukokuuta 2019.

 

Lisätietoa:

Viestintäkoordinaattori Heidi Härmä
Arvokas-koordinaatiohanke, Suomen Setlementtiliitto
puh. 0504016940
heidi.harma@setlementti.fi

Nuorisobarometri 2018
Tilastokeskus, Eduskuntavaalit

 

Suomen Setlementtiliitto on kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on yhdenvertainen, sosiaalisesti oikeudenmukainen Suomi. Jäseniämme ovat 43 paikallissetlementtiä. Uskomme, että jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija ja tärkein voimavara! Toimintamuotojamme ovat kansalaistoiminta, seniori- ja vanhustyö, lapsi- ja nuorisotyö, monikulttuurinen työ, yhteisöllisten asumismuotojen kehittäminen ja tuotanto, 14 kansalaisopiston, kolmen kansanopiston ja kahden erityisoppilaitoksen koulutustarjonta sekä vaikeiden elämäntilanteiden tuki. Setlementtiliikkeen palveluksessa on noin 4000 ammattilaista ja heidän kanssaan setlementtityötä tekee satoja vapaaehtoisia. www.setlementti.fi

Arvokas-ohjelma rakentaa vuosina 2018–2021 yhdenvertaisempaa Suomea, jossa jokaisella – lähtökohdista ja elämäntilanteesta riippumatta – on mahdollisuus kokea olevansa merkityksellinen osa yhteisöä ja yhteiskuntaa. Ohjelmassa mukana olevat 25 Arvokas-hanketta luovat mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen ja siten vähentävät yhteiskuntamme eriarvoisuutta. Arvokasta koordinoi Suomen Setlementtiliitto ry. Lisätietoa: www.sinaoletarvokas.fi

Mun talous -verkosto kokoaa yhteen nuorten parissa työskenteleviä järjestöjä, yrityksiä, oppilaitoksia sekä finanssialan ja julkishallinnon toimijoita. Verkoston tavoitteena on nuorten taloudellisen lukutaidon kehittyminen ja talousongelmien väheneminen. Ajatuksia ja hyviä käytäntöjä jaetaan muun muassa teemallisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Verkoston kantavia voimia ovat yhteistyö, avoimuus ja voittoa tavoittelemattomuus. www.muntalous.fi