100 vuotta setlementtityötä

28 / 05 / 2018 | Ajankohtaista, Kannanotot

Vuonna 2018 juhlimme setlementtiliikkeen 100-vuotiasta historiaa Suomessa ja suuntaamme katseemme seuraavaan sataan vuoteen. 

Setlementtejä toimii vuonna 2018 yhteensä 44 noin 50 paikkakunnalla. Olemme ihmisten arjessa mukana vauvasta vaariin. Tarjoamme laadukkaita asumis- ja kuntoutuspalveluja, osallistumismahdollisuuksia vapaa-ajan- ja kansalaistoimintaan, lapsi- ja nuorisotoimintaa, neuvonta- ja tukipalveluita sekä mahdollisuuden opiskella kansalais- ja kansanopistoissamme. Suomen Setlementtiliitto toimii setlementtien keskusjärjestönä. 

Setlementtikenttä tarjoaa asumispalveluita, erityisesti senioreiden asumispalvelukeskustoimintaa ympäri Suomen. 

Setlementtiliikkeeseen kuuluu 16 kansalais-, kolme kansanopistoa ja kaksi erityisoppilaitosta. Kansalaistoimintaan kuuluvat muun muassa vapaaehtois- ja vertaistoiminta, kohtaamispaikat, lähiökeskukset ja asukastuvat. Lapsi- ja nuorisotoimintaa ovat tyttöjen ja poikien talot, sosiaalinen nuorisotyö ja varhaiskasvatus. Neuvonta- ja tukipalveluihin kuuluvat muun muassa rikosuhripäivystys ja sovittelutoiminta sekä erilaiset tukikeskukset ja ehkäisevä työ.

Setlementtityö on sosiaalista yhteisötyötä, joka vahvistaa kansalaistoiminnan mahdollisuuksia niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. 

Setlementtityöntekijöitä oli vuonna 2017 yhteensä 4600 ja vapaaehtoisia 2800. Vapaaehtoiset tekivät vuoden aikana noin 130 000 tuntia setlementtityötä. 

Setlementtien kansalaistoiminta tavoitti vähintään 150 000 yksittäistä ihmistä viime vuoden aikana. Alle 29-vuotiaita osallistujia oli 41 400. 

Setlementtiliike on yhteiskunnallinen kansalaisliike, jonka tavoitteena on edistää ihmisten välistä vuoropuhelua ja etsiä yhteiskunnallista yhteisymmärrystä. Uskomme, että jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija ja tärkein voimavara! 

Setlementtiliike syntyi 1800-luvun loppupuolella Englannissa vastaamaan teollisen ajan kaupunkiyhteiskuntien sosiaalisiin ongelmiin. Tällöin yliopistojen opiskelijat heräsivät teollistuneen yhteiskunnan lieveilmiöihin, kuten slummiutumiseen, kurjistumiseen ja syrjäytymiseen. He perustivat Lontoon köyhiin kortteleihin kansalaiskeskuksia eli setlementtejä, joissa tarjottiin koulutusta ja tukea sosiaalisten ongelmien kanssa kamppaileville. Työn lähtökohtana oli luottamus ihmisten ja yhteisöiden omaan kykyyn ratkaista ongelmia. Suomeen setlementtityö levisi vuonna 1890, kun Alli Trygg-Helenius avasi ensimmäisen kansankodin Helsinkiin. Setlementtiliiton perusti Sigfrid Sirenius sisällissodan jälkimainingeissa loppuvuonna 1918.

 

#setlementti100